discounts
Ofertele de la My Optik

La My Optik, veți găsi mereu reduceri atractive!

0733 113 334

Pune-ne orice intrebare

#LENTILEPREMIUM

#VEZIVIATACUOCHIBUNI

#CONSULTATIIGRATUITE

Programul Rabla

Dacă deții o pereche de ochelari mai veche, poți beneficia de o reducere de 20% prin intermediul programului #rabla!

#totulvafibine

#opticaiasi

#ochelari

Offers and Services
Oferte și Servicii
Consultații Optometrice și Sfaturi GRATUITE
Reduceri de până la 80% la rame

Lentile la Prețuri Imbatable
Livrări Rapide la Domiciliu
Cu ochelarii mai vechi, obții 20% reducere prin #rabla!

Ochelarii vor fi gata în doar o oră
friends
Cabinetele My Optik vă așteaptă împreună cu un prieten🙋‍♂️🙋‍♀️

Fiecare dintre voi va primi un discount de 15% 🍀pentru comanda completă de ochelari.👀✅

Fidelity card
Card de fidelitate
Rules
Regulament

De ce avem nevoie de un regulament?

My Optik trebuie să aibă un regulament pentru cardul de fidelitate pentru a stabili și comunica cu claritate și transparență condițiile, beneficiile și regulile de utilizare ale cardului, asigurând astfel o experiență echitabilă și încrezătoare pentru toți clienții săi.

Citește regulamentul:

Regulamentul Oficial al Cardului de Fidelitate My Optik


Secţiunea 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI

Programul de fidelitate My Optik, denumit în continuare “Program” este organizat şi desfăşurat de S.C. My Optik S.R.L., cu sediul în str. Hanciuc nr.10, Iasi, jud. Iasi, CIF RO 17228136, denumită în continuare “Organizator”. Participanţii la program sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial My Optik, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Secţiunea 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

Programul este organizat şi se desfăşoară în reţeaua de centre My Optik din oraşul Iaşi, după cum urmează: My Optik Strada Pacurari nr. 129, My Optik Strada Strapungere Silvestru nr. 7, My Optik Bulevardul Alexandru cel Bun nr. 16, My Optik Bulevardul Dacia nr. 45.

Secţiunea 3. DURATA PROGRAMULUI

Programul a fost lansat la data de 01 Martie 2023 pe o durată nelimitată de timp. Campania de promovare Card Fidelitate My Optik se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Regulamentul Oficial este întocmit conform legislaţiei aplicabile din România. My Optik îşi rezervă dreptul de a sista în orice moment Cardul de Fidelitate My Optik. Înştiinţarea referitoare la sistarea Programului se va anunţa cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării programului, în reţeaua de centre My Optik şi pe site-ul www.my-optik.ro .

Secţiunea 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Programul este deschis participării tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/reşedinţa în România, cu excepţia organizatorului şi a angajaţilor My Optik. 4.2. Pentru a intra în posesia Cardului de Fidelitate My Optik, participantul trebuie să se prezinte în unul dintre centrele My Optik.
4.3. Participantul se obligă ca, înaintea primirii cardului My Optik, să completeze Formularul de Înscriere cu date reale, conform cerinţelor înscrise pe acest tipizat.
4.4. Participarea la acest program presupune acordul participantului cu privire la utilizarea informaţiilor personale în scopuri de cercetare şi marketing realizate de SC My Optik SRL, cu respectarea cadrului legal de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Secţiunea 5. MECANISMUL PROGRAMULUI. DREPTUL DE PARTICIPARE 5.1. Odată cu îndeplinirea obligaţiilor Secţiunii 4, ce revin participantului, acesta va primi pe loc, în magazin, Cardul de fidelitate My Optik.
5.2. Cardul de fidelitate My Optik, denumit în continuare “Card”, poate fi utilizat doar în scopul achiziţionării de produse si este transmisibil unor terţe persoane.
5.3. Prin produse înţelegem: ochelari de vedere (lentile oftalmologice corectoare, rame).
5.4. Excepţie la aceste produse sunt accesoriile şi lentilele de contact.
5.5. AVANTAJELE oferite de Card sunt următoarele:

– consultanţă activă pentru selecţia dispozitivului individual de vedere
– abordare personalizată în acord cu nevoile vizuale ale fiecărui membru
– garanţia integrală a ochelarilor
– servicii de întreţinere şi reparaţii a ochelarilor
– comunicate periodice cuprinse în Newsletterele My Optik
– informaţii asupra concursurilor sau promoţiilor organizate pentru membri
– premii surpriză dedicate exclusiv celor mai fideli utilizatori ai Cardului de Fidelitate My Optik

5.6. Pentru a beneficia de facilităţile Cardului, posesorul trebuie să anunţe înaintea achiziţionării de produse din magazinele My Optik faptul că este posesor al Cardului de fidelitate My Optik şi îl are asupra lui în momentul achiziţiei.
5.7. Reducerile de 5%, 10%, 15%, 20% nu se cumulează produselor care sunt cuprinse în promoţiile periodice.

Secţiunea 6. PIERDEREA, FURTUL SAU DETERIORAREA CARDULUI MY OPTIK

În cazul în care Cardul de fidelitate My Optik a fost furat, pierdut sau deteriorat, acesta va fi preschimbat cu un alt card, gratuit. Primirea noului card se face în două zile lucrătoare după anunţarea furtului, pierderii sau deteriorării. Cardul declarat furat, pierdut sau deteriorat îşi pierde valabilitatea din momentul anunţării.

Secţiunea 7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Prin înscrierea în acest program, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul programului şi datele lor personale pot fi prelucrate şi pot fi introduse în baza de date a SC My Optik SRL. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terţi. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata Programului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezentul Program şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei în vigoare.
Organizatorul se obligă:
– să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
– să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
– să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului;
– să respecte normele legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Secţiunea 8. RESTRICŢII

În cadrul acestui Program nu se acordă contravaloarea în bani a niciunuia dintre avantajele menţionate.

Secţiunea 9. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la acest Program se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Secţiunea 10. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit, începând cu 01 Martie 2023, pentru toţi participanţii, în întreaga reţea de centre My Optik şi pe site www.my-optik.ro .

Call Now Button